Türkiye'nin Seçim Sitesi Seçim Anketi Genel Seçim Sonuçları Milletvekili Adayları Partiler Belediye Başkan Adayları Yerel Seçim Sonuçları Seçim Haberleri Belediye Başkanları Seçim Sonuçları

   
  Secim Sitesi.com
 

Türkiye'nin Seçim Portalı

 Facebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş
   Genel Seçim Yerel Seçim Referandum C.Başkanlığı Partiler Ana Sayfa

TP   
  Genel Başkan
  Milletvekilleri 
  Belediye Başkanları
  Yönetim Organları

Geri İleri Yenile Ana Sayfa Favori listeme ekle Sayfayı Yazdır E-mail
Genel Seçim Sonuçları 2011 genel seçim sonuçları il seçim sonuçları seçim anketi
  Gösterge  
 
   Genel Seçim Sonuçları 
   Yerel Seçim Sonuçları 
   Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 
   Referandum Seçimleri 
   Senato Seçim Sonuçları 
   Milletvekili Dağılımı 

  Siyasi Partiler 
 
Adalet ve Kalknma Partisi Anavatan Partisi Byk Birlik Partisi Bamsz Trkiye Partisi Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrat Parti Demokratik Sol Parti Doru Yol Partisi Emek Partisi Halklarn Demokratik Partisi
Halk ve Eitlik Partisi yi Parti Liberal Demokrat Parti Milliyeti Hareket Partisi Millet Partisi
zgrlk ve Dayanma Partisi Saadet Partisi Trkiye Kominist Partisi Vatan Partisi Yurt Partisi
         
  Politik Mevzuat  
 
   Siyasi Partiler Kanunu  
   Belediyeler Kanunu  
   Büyükşehir BLD. Kanunu  
   Mahalli İdareler Kanunu  
   Seçmen Kütükleri Kanunu  
   Seçim Yasakları  
   Seçim Sistemleri  
   Seçim Maliyeti  
   Milletvekili Seçim Kanunu  
   Kimler Milletvekili Seçilemez?  
   Seçim Takvimi  

  Politik Araçlar 
  Kamuoyu Araştırması 
  Nerede oy kullanacağım 
  izmir escort 
  Yeni Seçmen Kayıt 
  Seçmen Bilgi Düzeltme 

  İL Seçim Sonuçları 

  Adaylara Altın Öğütler 
 
   Kampanya Nasıl Yürütülür?
   Kampanyanın İşlevleri
   Kampanyanın Planlanması
   Kampanyanın Finansmanı
   Seçmen Tercihi
   Kampanyanın Hazırlanması
   Kullanılacak Materyaller
   Kampanyanın Püf Noktası
   Seçim Savaşına Hazır Olun
   Yapılacak Çalışmalar

  İroni -Politik 
 
   Seçim Fıkraları

  Siyasi Efsaneler 
 
   Başbuğ Türkeş
   Erbakan Hoca
   Karaoğlan Ecevit
   Çoban Sülü

  Kılavuz 
   Seçim Tarihi (1877-1946)
   Geçmişten Günümüze Partiler
   Oy Verme İşlemi  İletişim

webofisi.com
internet reklam tanıtım hizmetleri

Dereboyu cad. Dereboyu 2 sok.
Zagra İş Merkezi No:14 Kat: 2
Maslak / İstanbul

0 546 760 66 55

 


    TP Hakkında
 
Aşağıdaki bilgi Türkiye Partisinin websitesinden alınmıştır. . Bilgi amaçlıdır.

Temel Görüşlerimiz1- Türkiye Partisi, siyaset hayatımıza Yeni Siyaset anlayışını getiren, demokratik bir merkez partisidir.

•Türkiye Partisi, Yeni Siyaset anlayışı ile ülkemizde Yeni Dönem'i başlatacaktır.
•Eski siyaset, soğuk savaş döneminin köhne siyaset tarzıdır.
•Yeni Siyaset, değişimi yönetmek demektir.
•Yeni Siyaset, küreselleşen dünyanın yeni gereklerine hitap eder.
•Tüm görüşlerimiz Yeni Siyaset anlayışımızın bir parçasıdır.
•Biz, muhalefette de iktidarda da yeni bir siyaset izleyeceğiz.
•Muhalefetteyken doğruya doğru, eğriye eğri diyeceğiz.
•İktidarımızda Yeni Siyaset anlayışını temel alarak, milletimizin yıllardır çözülmeyip ağırlaşan temel sorunlarına köklü çözümler getireceğiz.
2- Türkiye Partisi iktidarında, toplumun tüm kesimlerine nefes aldıracak geniş kapsamlı bir Demokratikleşme Reformu yapılacaktır.

•Demokratikleşmeyi Meclis'ten başlatacağız.
•Demokratik yeni bir sivil anayasa hazırlanarak yürürlüğe sokulacaktır.
•Yeni anayasa ile yurttaşlarımızın eğitim, çalışma, kültür, inanç ve düşünce özgürlüğü gibi tüm hak ve özgürlükleri garanti altına alınacaktır.
3- Türkiye Partisi, temiz siyasetin öncüsüdür.

•Siyaset, rant aracı olmaktan çıkarılacaktır.
•Tüm yönetim şeffaf olacak, ihalelere fesat karışıp karışmadığı yurttaşlar tarafından incelenebilecektir.
•İhalelerin şeffaflığı sadece görünüşte kalmayacak, yolsuzluklara tüm kapıların kapatılması için gerekli yeni yasal tedbirler alınacaktır.
4- Temiz Siyasetin teminatı, genel başkanımız Sayın Abdüllatif Şener'dir.

•Abdüllatif Şener, siyaset ve devlet adamı olarak daima temiz siyasetin timsali olmuştur.
•Abdüllatif Şener, Başbakan Yardımcılığı makamını ve yetkilerini bırakma pahasına, AKP'nin yanlış icraatlarına hayır diyerek bu partiden ayrılıp yepyeni bir kadroyla Türkiye Partisi'ni kurmuştur.
5- Türkiye Partisi iktidarında ayrıcalıklar kaldırılacak, herkes birinci sınıf vatandaş olacaktır.

•Milletvekili dokunulmazlıkları -kürsü masuniyeti dışında- kaldırılacaktır. Kim yanlış yaparsa ona dokunulacaktır.
•Milletvekillerini siyasi partilerin genel başkanları değil, bizzat halkın kendisi seçecek; tercihli sistemle kimi istiyorsa onu meclise gönderecektir.
•Kamu personeli alımında, kamu hizmetlerinin görülmesinde, rüşvet ve iltimas önlenecek, yurttaşlarımıza dünya kalitesinde hizmetler sunulacaktır.
•Türkiye Partisi, yoksullukla mücadele, eğitimde fırsat eşitliği, ücretler, gelir dağlımı gibi konular başta olmak üzere her alanda sosyal adaleti sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri alacaktır.
6- Türkiye Partisi iktidarında halkın görüşleri partimizin görüşleri olacaktır.

•"Ben de varım" diyen herkes kadromuz, kattığınız her düşünce programımızdır.
•Demokratik karar süreçlerine halkın katılımı arttırılacak; sivil toplum örgütleri, sendikalar ve yurttaşların görüş ve tekliflerine önem verilecektir.
7- Türkiye Partisi, ülkede zedelenen milli birlik ve beraberliği sağlayacak, bozulmaya yüz tutan dengeleri yerine oturtacaktır.

•Türkiye Partisi, doğu ve batı bölgelerinde, iç Anadolu, kuzey ve güney bölgelerinin tümünde var olan, halkın tüm kesimlerinin desteklediği tek siyasi partidir.
•Türkiye Partisi, bütün vatandaşları bir ve eşit kabul eden bir zihniyetle tüm yurttaşları kucaklamaya gelmektedir.
•Türkiye Partisi iktidarında etnik kökeni, inancı, hatta siyasi parti mensubiyeti ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olan herkes eşit muamele görecektir.
•Milli birlik ve beraberliğimiz için toplumda birliği sağlayan ortak değerlerin güçlendirilmesine önem verilecektir.
•Önde gelen ortak değerlerimiz dilimiz, dinimiz, kültürümüz, tarihimiz ve ortak vatanımızdır.
8- Türkiye Partisi, hangi kesimden olursa olsun, antidemokratik örgütlenme ve yasadışı faaliyetlere karşıdır.

•Ülkemizde İnsan hakları ihlalleri ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması ve suçluların bulunarak cezalandırılması hukuk devletinin gereğidir.
•"Suçu sabit görülene kadar herkes masumdur" ilkesine saygı duyularak, suçu kesinleşmemiş insanların rencide edilmemesi de gereklidir.
9- Adalet, mutlaka ilk olarak reforma tabi tutulması gereken olmazsa olmazımızdır.

•Adalete güveni yeniden tesis etmek ve hukukun üstünlüğü ilkesini geçerli kılmak üzere, etkin bir devlet, huzurlu ve güvenli bir toplum için öncelikle Yargı Reformu'nu gerçekleştireceğiz.
•Hukukun üstünlüğünün hiçbir kuşkuya yer vermeyecek ölçüde geçerli kılınabilmesi için, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde şeffaflığı sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.
•Tutuklu ve hükümlülerin yaşam koşulları iyileştirilecek; topluma kazandırılmaları, meslek sahibi kılınarak üretime katkılarının sağlanması ve terör örgütlerinin propaganda çalışmalarına alet edilmemeleri için yeni tedbirler alınacaktır.
•Adalet hayatın her alanında en etkin bir biçimde gerçekleştirilecek, devlet millet bütünleşmesi yeniden sağlanacak ve sistemin çözüm üretme yeteneği geliştirilecektir.
10- Türkiye Partisi İşsizliği ortadan kaldıracak bir istihdam politikası uygulayacaktır.

•Şimdiye kadar gelen hükümetler istihdamı arttıracak yatırımları yapmadığı için işsiz ve çaresiz insanlarımızın azalmamış, artmıştır.
•İşsizlik, terörün, ahlaksızlığın, ailede geçimsizliğin, boşanmaların ve sokak çocuklarının artışına en önemli sebep olarak sosyal felaketler üretmektedir.
11- Geri kalmış bölgelerimize, istihdamı arttıracak kamu öncelikli yatırımların yapılması önceliklerimizdendir.

•Bölgelerarası dengesiz gelişme, hem ekonomiyi hem iç barışı tehdit etmektedir.
•Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde hayvancılığa, tarıma ve emeğe dayalı tüm yatırımlar desteklenecektir.
12- Tarım ve hayvancılık serbest piyasa şartlarına terk edilmeyecektir.

•Geniş yüzölçümü ve verimli topraklara sahip olan ülkemizde tarım ve hayvancılık üretime dayalı teşviklerle korunacak ve ithalata ihtiyaç duymayan bir sektör haline kavuşturulacaktır.
•Halkımızın ve özellikle çocukların doğal beslenmesinin sağlanabilmesi için, genetiği değiştirilmiş ürünlerden ve geleneksel tohumlar dışındaki tohumlardan ülkemizi arındıracak bir politika ortaya konulacaktır.
13- Türkiye Partisi, iktidara gelir gelmez, ülkemizde memur, işçi ve emekli maaşlarına yüksek bir oranda zam yapılacaktır.

14- Tarım üreticisi ve hayvan üreticisi vatandaşlarımızın belini büken akaryakıt, gübre ve vergi giderlerinde ciddi düşüşler sağlayarak, tarım üretimini ve hayvan üretimini yeniden canlandıracaktır.

15- Ekonomide istihdama ve ihracata dönük devlet ve özel teşebbüs yatırımlarına hız verilecektir.

16- Yeni bir vergi reformu yapılarak; vergi çeşitlerinin azaltılması ve oranlarının düşürülmesi yönünde üretici ve tüketici lehinde yeni düzenlemeler yapılacaktır.

17- Esnafın vergi yükü hafifletilecek, yeni kredilerle işlerini canlandırmaları sağlanacaktır.

18- Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak; üniversite sınavları iptal edilecek ve dersanelere ihtiyaç kalmayacaktır.

•Üniversiteye giriş okul ders notlarıyla yapılacaktır.
•Dersanelerin personeline devlet okullarında görev yapma imkânı sağlanacaktır. Dersane sahipleri özel okul kurmaya özendirilecektir.
•İlkokuldan üniversite son sınıfa kadar öğrencilerin eğitim ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacaktır.
•Eğitim sistemi yeniden düzenlenerek; devlet okulları ve özel okullarda eğitim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
•Üniversitelerin bölgenin ve ülkenin ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmasına katkıda bulunacağı bir verimliliğe sahip olması için köklü bir yeni düzenleme yapılacaktır.
•Meslek okullarının sayısı arttırılacak; mesleki eğitim teşvik edilecek; üniversite kapısı önünde yığılma ortadan kaldırılacaktır.
19- Siyasette kadınlara ve gençlere öncelik verilecektir.

•Kadınlarımız ve gençlerimizi siyasetin karar mekanizmalarına taşıyacağız.
•Seçimler geldiğinde kadınları ve gençlerin yönetici ve temsilci olmalarını sağlayacağız.
•Kadınların eğitim ve çalışma hayatı önündeki engeller kaldırılacaktır.
20- Sağlık hizmetlerinin kalkınma yolundaki önemine bağlı olarak, en geniş şekilde temel sağlık hizmetlerine ve koruyucu hekimliğe ağırlık verilecektir.

•Topyekûn kalkınma yolunda, bireysel refahın artmasına paralel nüfus artışı, ana-çocuk sağlığı konusunda yurt genelinde daha nitelikli ve yaygın hizmet verilmesi sağlanacaktır.
21- Dış politikada ulusal çıkarlarımızı ve uluslararası ilişkilerdeki karşılıklılık esasını gözeten, önyargılardan uzak, diyaloga açık, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için azami gayret gösteren, tutarlı, seviyeli, vakur, etkin bir duruş sergileyeceğiz.

•Kıbrıs milli bir davamızdır. Kıbrıs politikamız ülkemizin milli çıkarları ile Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğini garanti altında tutmak üzere, adada iki toplumlu barışçı bir çözüme ulaştırılması yönünde sürdürülecektir.
22- Türkiye'nin geleceği aydınlıktır, ümitsiz olmayalım. Türkiye Partisi, ülkemizin ve milletimizin yeni ümididir.

Türkiye Partisi iktidarıyla birlikte ülkemizde yeni bir dönem başlayacaktır.

 
 
 
Adres: Turan Güneş Bulvarı No: 72 / 4 Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 440 72 04
Faks: +90 312 440 72 05

 E-posta  : [email protected]
 Web      :  www.turkiyepartisi.org.tr


 
 

Abdüllatif Şener 


yerelsecimler, Genel Seçim, seçim anketleri seçim anketi 2011 Genel Seçim Anketleri, yerel seçim anketi seçimler, yerel seçim anket 2009 yerel seçim sonuçları, seçim 2011 genel seçimleri, seçim anket, yerel secimler, yerel secim istanbul seçim anketi, yerelseçim, istanbul seçim anketleri, seçim sonuçları son seçim anketleri Milletvekili Seçimleri, belediye seçimleri yerel seçim sonuçları, belediye seçim anketleri, seçim kanunu, yerel seçim kanunu yerel seçim adayları secim anketi, seçim haberleri yerel seçim anket sonuçları, yerel secim anketleri 2004 yerel seçimler 2004 seçim sonuçları, belediye secim anketleri seçim anket sonuçları, yerelsecim, anket seçim, secim anket, secim anketleri, secimler, yerel seçimler anket, belediye seçim anketi, 12 Haziran seçim anketleri , 12 Haziran Seçimleri, 12 Haziran Seçim Sonuçları, 12 Haziran genel seçimleri, Seçimler, Ak Parti Milletvekili Adayları, CHP BMilletvekili Adayları, MHP Milletvekili Adayları DSP Milletvekili Adayları, DP Milletvekili Adayları, Has Parti Milletvekili Adayları, SP Belediye Başkan Adayları

 power by webofisi.com

 
Ana Sayfa        İletişim      Hakkımızda       Bu Sayfayı Yazdır      Sık Kullanılanlara Ekle      Site Haritası
Powered By Webofisi.com